Privacybeleid Urbain Trade

Dec 2018


Urbain Trade streeft ernaar uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in acht te nemen en te waarborgen in overeenstemming met de van toepassing zijn de wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen en voor welke doeleinden. Dit betekent onder andere dat wij:

in detail de categorieën persoonlijke gegevens toelichten die wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen;

duidelijk aangeven voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond wij persoonlijke gegevens verwerken;

ernaar streven de verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot die gegevens die alleen voor legitieme doeleinden nodig zijn;

eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en partijen die op onze instructies persoonlijke gegevens verwerken vragen hetzelfde te doen;

uw recht respecteren om inzage en een kopie van uw persoonlijke gegevens te vragen en deze te laten wijzigen of verwijderen, naast uw andere rechten zoals hierna nader omschreven.

Wij wijzen u erop dat wij ook persoonlijke gegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Wij verwijzen u naar ons Cookiebeleid indien u hier meer over wilt weten. Wij raden u aan dit beleid nauwkeurig door te lezen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd december 2018

 

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

Urbain Trade is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot dit Privacybeleid.

 

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u ervoor kiest een account aan te maken, een product of dienst van Urbain Trade te kopen of op enige andere manier contact met ons op te nemen, zullen wij u vragen enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Daarnaast vragen we u om enkele optionele gegevens over uw gebruik van Urbain Trade producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens met name voor de volgende doeleinden:

om op persoonlijke wijze met u te communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken, en om klachten te registreren en af te handelen;

om u via e-mail op de hoogte te houden van onze commerciële ontwikkelingen, zoals toekomstige aanbiedingen, acties, evenementen, nieuwe producten en ander nieuws over producten en diensten van Urbain Trade, gebaseerd op uw bestelhistorie en gedrag op onze website.

om marktonderzoek uit te voeren om uw behoeften in kaart te brengen en ons bedrijf te verbeteren;

om uw account voor onze website te beheren;

om statusupdates en serviceberichten te versturen;

om berichten te versturen indien wijzigingen worden doorgevoerd in ons beleid en andere (wettelijke) documenten die wellicht op u betrekking hebben;

om wettelijke verplichtingen na te komen.

 

Op welke rechtsgronden worden uw gegevens verwerkt?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken indien wij hiervoor een rechtsgrond hebben. De desbetreffende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden zijn:

U heeft ons toestemming gegeven uw persoonlijke gegevens te verwerken (bijvoorbeeld indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of een webshop account heeft aangemaakt);

Verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren, of om voorbereidingen te treffen om een overeenkomst met u aan te gaan op uw verzoek (om bijvoorbeeld een order f storing aan te maken);

Verwerking is noodzakelijk voor andere legitieme belangen die wij nastreven (zoals het verwerken van IP-adressen om misbruik van onze website te voorkomen, te detecteren en/of aan te pakken en/of het opslaan van aanvullende informatie om u te kunnen identificeren wanneer u de toegang tot uw account verliest);

Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wij moeten vanwege fiscale regelgeving bijvoorbeeld bepaalde klantgegevens bewaren).

 

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren met ons delen, bijvoorbeeld door:

u aan te melden voor onze nieuwsbrief;

per e-mail, telefonisch, of schriftelijk te communiceren met onze klantenservice;

uw producten van Urbain Trade te registreren (online of door het ingevulde contactformulier);

een product of dienst te bestellen via onze webshop

een account aan te maken;

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Door de JDE Professional producten en diensten te gebruiken verschaft u ons of onze dienstverleners of tussenpersonen bepaalde gegevens, waaronder persoonlijke gegevens. Wij gebruiken en slaan persoonlijke gegevens alleen op indien u deze gegevens direct heeft verschaft of indien deze gegevens duidelijk aan ons zijn verschaft voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven genoemd of zoals gemeld wanneer u ons persoonlijke gegevens verschaft. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor uw voorafgaande toestemming heeft gegeven. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken:

Contactgegevens (bv. voor- en achternaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer);

Bedrijfsgegevens: klantnummer, postcode, straatnaam, plaatsnaam en kvk nummer;

Andere persoonsgegevens (bv. geslacht, geboortedatum (optioneel), nationaliteit, taal);

Accountgegevens (bv. gebruikersnaam en wachtwoord).

Informatie over bestelde producten en diensten.

 

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

We beschermen uw persoonlijke gegevens door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen. Hieronder vallen beveiligde registratieformulieren, het versleutelen van gegevens en beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 

Wat zijn de bewaartermijnen?

Verzamelde persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de in dit Privacybeleid weergegeven doelstellingen te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn vereist en gerechtvaardigd is of door de wet wordt toegestaan. Een paar voorbeelden:

- Uw aankoop. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot uw aankoop worden bewaard totdat de order is uitgevoerd, en voor de duur van twee jaar na het verstrijken van de wettelijke garantieperiode - tenzij u een account heeft aangemaakt. In dat geval worden de gegevens voor de duur van de hieronder vermelde periode bewaard. Wij wijzen u erop dat bepaalde persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaard moeten worden om te kunnen voldoen aan wettelijke (fiscale) verplichtingen.

- Uw account. Persoonlijke gegevens met betrekking tot uw account (zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, facturen en alle andere persoonlijke gegevens die in uw account worden opgeslagen) worden bewaard totdat u besluit uw account te verwijderen, en voor de duur van drie maanden hierna.

- Wanneer u contact met ons opneemt. Indien u besluit contact met ons op te nemen, bewaren wij alle ontvangen persoonlijke gegevens zolang als nodig is om uw verzoek te kunnen behandelen, en voor de duur van zes maanden hierna.

- Uw aanmelding voor onze commerciële berichten. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere vormen van commerciële communicatie, worden alle persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zoals uw naam en e-mailadres, bewaard totdat u besluit u uit te schrijven. Indien u zich uitschrijft kunnen wij uw (e-mail)adres bewaren en toevoegen aan een lijst van partijen die zich hebben uitgeschreven. Indien dit het geval is, worden deze gegevens bewaard voor de duur van drie maanden nadat u zich heeft uitgeschreven, enkel en alleen om aan te geven dat u geen commerciële berichten wilt ontvangen.

 

 

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op in een Cloud

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan in een Cloud. Uw persoonlijke gegevens kunnen hierdoor namens ons door een cloud-dienstverlener worden verwerkt en op verschillende locaties in de wereld worden opgeslagen. Wij hebben met deze cloud-dienstverleners contractuele afspraken gemaakt en de noodzakelijke organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden gebruikt.

 

Uw rechten

U kunt ieder verzoek tot aanpassing of uitschrijving mailen naar info@urbaintrade.nl.

Enkel de basisgegevens wettelijk nodig voor het administratief verwerken van orders zullen blijven bewaard.

 

Gegevens

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het privacbeleid dan kunt u zich richten tot info@urbaintrade.nl

Gratis proefplaatsing

Bestel en Bezorgservice

Smaak garantie

Groot assortiment